Ana Sayfa
Duyurular
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi : Apa 6 Kuralları

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi : APA 6 kuralları

Alan yazınımızda kaynak gösterme için temel alınan APA 5 kurallarının yerini 2010 yılında APA Publication Manual of the American Psychological Association kitabının basımıyla APA 6 kuralları almıştır. APA 6 kuralları, kullanmakta olduğumuz APA 5 kurallarına göre bazı değişiklikler içermektedir. APA 6 kurallarındaki en belirgin fark, elektronik kaynaklara ilişkin kaynak göstermede göze çarpmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisi editörleri ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri İpek Şencan ve Güleda Doğan tarafından hazırlanan Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları adlı rehber ile APA 6 kuralları örneklerle açıklanarak alanımızda kullanımının yaygınlaştırması amaçlanmaktadır. Hazırlanan bu rehberin, hem araştırmacılara hem de öğrencilere APA 6 kurallarına uygun olarak nasıl kaynakça hazırlayacakları ve nasıl gönderm
e yapacaklarına yönelik yol gösterici bir kaynak olmasının yanı sıra, tablo ve şekil oluşturma konusunda da yardımcı olmasını umuyoruz.
İpek ŞENCAN - Güleda DOĞAN
Türk Kütüphaneciliği dergisi
Erişim adresi : http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf